Kanalia används i första hand för entreprenadarbeten och transporter på Göta älv och Vänern, eftersom den har dimensioner anpassade för att passera slussarna i Trollhätte kanal. Den har även utrustats med stativ i aktern för att bogserbåtar ska kunna pusha den där det är lämpligt.

GA-Plan

Loading Scale

Anropssignal: SKYH.

Längd: 50 m.

Bredd: 12,10 m.

Mallat djup: 3,50 m.

Byggår: 1986.

Dödvikt: 1200 ton.

Filmklipp från ett av Kanalias uppdrag i april 2024. En 260-tons transformator lastades på Kanalia i Göteborg och bogserades sedan via Göta älv upp i Vänern till Lidköping.
Slussning i Trollhättan med Sandinges pråm Kanalia lastad med en 260-tons transformator. Foto: Florence Winberg.
Slussning i Trollhättan med en 260-tons transformator ombord på Kanalia i april 2024.
Foto: Florence Winberg.