Våra bogserbåtar och pråmar i Göteborg

Efter att ha haft kajplats på olika ställen i Göteborg sedan 2002, har vi nu vår bas i Göteborg strax uppströms Marieholmsbron i Göta älv. Här ligger bland annat Tofte, Rygene, Hector och Goliat stationerade. Några av våra vanligaste arbetsuppgifter här är in- och utdockningar på skeppsvarven, isbrytning och isflottning på älven, liksom pråmtransporter i hamnen. Pråmar finns för entreprenadarbeten och  för olika event etc.  En särskild pråmhamn, Pålvirke 4, finns lite längre ut i älven, strax uppströms Göta älvbron, där en del mindre pråmar är stationerade mellan uppdragen, och emellanåt även externa båtar och pråmar.

 

Sandinge Bogsering & Sjötransport/Pråmkompaniet
c/o Broson
Exportgatan 19-21
422 46 Hisings-Backa

 

 

 

Pråmhamnen Pålvirke 4