Våren 2022 förvärvade vi Hälle hamn i Idefjorden vid gränsen mellan Sverige och Norge. Här ligger några av våra större pråmar förtöjda mellan uppdragen.

Besöksadress:

Hälle hamn 8

452 93 Strömstad