Huvudkontoret

Vi har vårt huvudkontor i Lyse strax utanför Lysekil. Lyse har sedan mitten av 1980-talet varit uppställningsplats för mindre bogserbåtar och pråmar, och sedan 1990 även kontor med förråd för bl.a. länspumpar, reservdelar, etc.

 

Sandinge Bogsering & Sjötransport
Skal Hedarna 166
453 92 Lysekil

 

 

Kajplatsen

Ångbåtsbryggan i Lysekil har varit fast kajplats för bogserbåtarna sedan första bogserbåten Olof köptes 1971. Här är bogserbåten Luto stationerad. I Grötöhamnen har vi ett pålvirke för förtöjning av mindre pråmar, och i Ramsvik norr om Lysekil en uppläggningsplats för pråmar upp till cirka 50 meters längd i bojförtöjning.

 

Sandinge Bogsering & Sjötransport
Ångbåtsbryggan
453 30 Lysekil.

 

 

Vid infarten till Lysekil äger vi även en fastighet där det bedrivs bilverkstad och biltvätt.